Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

BMK levert kritiek op media-actie Brancheorganisatie

Natuurlijk is de kinderopvang geen school. Dat is de kop van een gezamenlijk artikel van de PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) als reactie op een geslaagde publiciteitscampagne van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). In aanloop naar het commissiedebat over kinderopvang, op 21 april in de Tweede Kamer, haalde de BK alle landelijke media met de waarschuwing dat verschoolsing van de kinderopvang dreigt.

Kinderen tot 6 jaar moeten kunnen spelen omdat het ze creatief en weerbaar maakt, aldus de Brancheorganisatie Kinderopvang. Volgens de BK overwegen ‘verschillende politieke partijen een curriculum met leerdoelen in de kinderopvang, net als in het onderwijs. Dit om de kinderopvang te laten bijdragen aan de aanpak van leerachterstanden.’

Maar het kinderbrein is niet toe aan ‘schools leren’, ofwel informatie aanbieden en herhalen, zegt BK-voorzitter Felix Rottenberg. ‘Spelen is juist leren. Kinderen van 0 tot 6 leren door te spelen, dat doe je er niet bij. Door ze schools te laten leren, onderbreek je de ontwikkeling van kinderen. Als kinderen spelen, leggen ze het fundament om later op school te kunnen presteren.’ De voorgestelde schoolse aanpak gaat er volgens Rottenberg van uit dat de aangeboden informatie wordt opgepikt door kinderen. Daarmee haal je volgens hem de essentie van spel weg.

Maar volgens PO-Raad en BMK verspreidt de BK een ‘karikatuur’ door te stellen dat sommige politieke partijen willen dat de kinderopvang ‘schooltje gaat spelen’. Dat is helemaal niet het geval, vinden PO-Raad en BMK. Iedereen in onderwijs en kinderopvang ‘is het erover eens dat kinderen moeten spelen en niet moeten worden lastiggevallen met leerdoelen en toetsen’. Wel moeten kinderopvang en onderwijs beter gaan samenwerken en moet, net als het onderwijs, kinderopvang publiek bekostigd worden zodat financiële drempels verdwijnen.

Door een betere samenwerking krijgen kinderen de kans om zich goed te ontwikkelen, en voor de jongste kinderen is kinderopvang daar een perfecte plek voor. Maar, zo stellen PO-Raad en BMK, dan moet de kinderopvang net als de scholen óók publiek gefinancierd gaan worden. En commerciële partijen, waaronder private equity, horen niet echt in thuis in zo’n publiek gefinancierd systeem ‘waarbij kinderopvang commercieel misschien niet heel interessant is. Er kan dan namelijk veel minder verdiend worden aan de kinderopvang’, stellen Freddy Weima (voorzitter PO-Raad) en Loes Ypma (voorzitter BMK).