Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

BK-directeur Emmeline Bijlsma: ‘Verhoging kinderopvangtoeslag broodnodig’

Een Kamermeerderheid heeft een motie aangenomen van GroenLinks en ChristenUnie om mensen met kinderen te ondersteunen. Meer middeninkomens krijgen recht op kindgebonden budget, en gezinnen krijgen een hogere bijdrage voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang (bso) door verhoging van het maximumuurtarief waarover je kinderopvangtoeslag krijgt.
BK-directeur Emmeline Bijlsma: ‘Verhoging kinderopvangtoeslag broodnodig’


Emmeline Bijlsma, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): ‘Dit is goed nieuws voor alle ouders die door hoge kosten voor de kinderopvang steeds vaker voor de keuze staan van wel of geen opvang.’ De BK dringt al jaren aan op verhoging van de kinderopvangtoeslag, zegt Bijlsma. Op prinsjesdag luidde BK hier nog, samen met de rest van de kinderopvang, de noodklok voor.

Bijlsma stelt vast dat ondanks de stijgende kosten in de kinderopvang, de vergoeding vanuit de overheid de afgelopen jaren achterbleef. Dat was vooral het gevolg van de bezuinigingen in 2010-2012. ‘Vooral gezinnen met een laag inkomen zijn hier de dupe van. Zij betalen nu ruim twee keer zoveel eigen bijdrage als eigenlijk beoogd. De verhoging is dan ook broodnodig.’

‘Onder meer GroenLinks-Tweede Kamerlid Senna Maatoug toonde vorig jaar al aan hoe de overheidsbezuinigingen van 2010 tot 2012 de oorzaak zijn van het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en het daadwerkelijke tarief in de praktijk. Goed dat GroenLinks hier nu samen met CU op doorpakt.’