Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Bestuursfusie Haagse kinderopvang vanaf 2024

De twee Haagse kinderopvangorganisaties DAK kindercentra en Kinderopvang 2Samen zijn van plan hun besturen per januari 2024 te fuseren. Zo willen zij zich sterker inzetten om zo veel mogelijk kinderen in de regio Haaglanden optimale groei- en ontwikkelmogelijkheden te bieden. Ook moet het een antwoord zijn op de toenemende kansenongelijkheid in de regio en de groeiende krapte in de arbeidsmarkt.
Bestuursfusie Haagse kinderopvang vanaf 2024


2Samen en DAK zijn stichtingen in de regio die gezamenlijk opvang bieden aan ruim 11.000 kinderen op 166 locaties. De kinderopvangorganisaties vinden elkaar onder andere in de gezamenlijke missie om ieder kind, ongeacht achtergrond en afkomst, optimale startkansen te bieden. Met het bundelen van expertise willen de organisaties zich sterker maken om, samen met scholen, gemeenten en andere organisaties in de wijk, kinderen optimale ontplooiing te bieden. Denk daarbij aan het toegankelijker maken van kwalitatieve en betaalbare kinderopvang en voorschoolse educatie, en het beter op elkaar laten aansluiten van doorgaande ontwikkel- en leerlijnen voor kinderen.

De bestuurlijke fusie is daarnaast een antwoord op de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Door het samengaan kunnen beide kinderopvangorganisaties aantrekkelijker worden als werkgever. Huidige medewerkers – maar ook studenten en zij-instromers – kunnen straks gebruikmaken van een rijker opleidingsaanbod, met meer ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden, met interne leernetwerken, bredere plaatsingsmogelijkheden en meer specialisatiemogelijkheden.

Met de fusie gaan de twee organisaties hun maatschappelijke rol versterken. Ze willen de handen ineen slaan en voorbij gaan aan ‘het ingesleten concurrentie-denken in de sector’. De samenwerking is een bestuurlijke fusie, waarbij de twee hoofdkantoren en de verschillende opvanglocaties blijven bestaan en hun eigen naam en identiteit behouden. 

‘Op die manier blijven we recht doen aan de betrokkenheid van onze werknemers en het belang van een buurtgerichte aanpak. De verschillende locatieteams kennen vaak ook een heel eigen historie. In onze ogen is dit een essentiële voorwaarde om onze maatschappelijke opdracht te verwezenlijken. Het principe van groot denken, klein doen is hierbij leidend’, schrijven de organisaties.