Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Beroepscode kinderopvang geactualiseerd

Het platform Kinderopvang Werkt! heeft samen met beroepsvereniging voor pedagogisch professionals PPINK en de brancheorganisaties in de kinderopvang de beroepscode kinderopvang geactualiseerd en van nieuwe voorbeelden voorzien.
De nieuwe beroepscode is nu online gepubliceerd en er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van instrumenten om de nieuwe code op de werkvloer op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen.

Pedagogisch medewerkers zijn professionals. Zij zijn medeverantwoordelijk voor de opvoeding, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van kinderen. De beroepscode is een steun in de rug om het werk nog beter te kunnen doen. De code geeft geen strenge richtlijnen of pasklare antwoorden op ethische vraagstukken, maar is een leidraad en toetssteen. De artikelen in de beroepscode helpen om na te denken of om met collega’s in gesprek te gaan.