Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Babyopvang
(Redactioneel BBMP nr. 2, 2019)

In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.

Op 19 maart hebben BBMP, Kiddo en Logacom hun eigen jaarlijkse babycongres gehouden. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘De eerste 1000 (levensbepalende) dagen’, door de bril van de professional. Tijdens deze periode worden we gevormd tot wie we zijn. De ontwikkeling in deze eerste 1000 dagen is enorm. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van alle organen, het ontstaan van hechting, leren praten, staan, lopen.

Gelukkig is er steeds meer kennis over de ontwikkeling van baby’s en krijgt de invloed van de omgeving op hun ontwikkeling tegenwoordig ruim aandacht. Niet voor niets dat er steeds meer vraag is naar kennis en specialismen over onze kleinste doelgroep. In dit nummer van Kindcentrum BBMP blazen wij een mooie partij mee, met gevarieerde, deskundige artikelen over alle facetten van babyopvang. Tegenwoordig zijn dat niet meer alleen de R’s van rust, reinheid, regelmaat en respect. Ook de drie H’s en drie G’s komen op.

Maar ook voor degene die minder met baby’s heeft, valt er in dit nummer veel te halen. Zo is er weer de uiterst vermakelijke column van Muriëlle Springer en een degelijk wetenschappelijk verhaal over spelend Nederlands leren in een taalspeelhuisje. En maakt u kans op twee boeken: één met korting, en een gratis ‘veranderboek’ voor snelle lezers!

Aart Verschuur | hoofdredacteur BBMP

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP!Aart Verschuur,