Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Andersgekwalificeerde beroepskrachten toegestaan in kinderopvang per juli 2024

Professionele musici, sporters en andere experts met een specifiek talent of expertise kunnen vanaf 1 juli 2024 aan de slag in de kinderopvang. Deze zogenoemde ‘andersgekwalificeerde beroepskrachten’ kunnen worden ingezet om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. De formatieve inzet van deze andersgekwalificeerde beroepskrachten biedt volop kansen om het programma van de buitenschoolse opvang te verrijken.
Andersgekwalificeerde beroepskrachten toegestaan in kinderopvang per juli 2024


Kinderen kunnen zo in aanraking komen met nieuwe activiteiten en vaardigheden, wat hun ontwikkeling ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan muzikale workshops onder leiding van een professionele muzikant, sportclinics gegeven door een ervaren atleet of creatieve sessies met een getalenteerde kunstenaar.

 

Voorwaarde is wel dat deze medewerkers altijd samen met een gekwalificeerde beroepskracht op de groep staan. Ook moeten zij een diploma hebben waaruit blijkt dat zij de betreffende activiteit kunnen aanbieden. De werkgever beoordeelt of de andersgekwalificeerde medewerker ingezet kan worden in buitenschoolse opvang.

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, moeten andersgekwalificeerde beroepskrachten een pedagogische module voltooien voordat ze aan de slag mogen in de bso. Deze module zorgt ervoor dat ze over de juiste pedagogische vaardigheden beschikken. Het ministerie van SZW verwijst voor de uitwerking van deze pedagogische module naar de cao kinderopvang.

Omdat de regeling al op korte termijn ingaat, is er gekozen om voorlopig alle opleidingen en trainingen die in de lijst ‘pedagogiek 0-13 jaar’ en ‘coaching en pedagogiek 0-13 jaar’ staan, aan te merken als pedagogische module. Hieraan zijn ook twee mbo-keuzedelen en twee mbo-certificaten toegevoegd. Het totale aanbod waaruit gekozen kan worden, zie je in dit overzicht. Of zoek een pedagogische module in de tool branche-erkende opleidingen.