Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Andere reacties vanuit kinderopvang op regeerakkoord

Jeanine Lemmens van KidsFoundation schuift aan bij radiozender BNR en noemt het daar ‘een gemiste kans dat de brede toegankelijkheid, op advies van de SER, niet is meegenomen in het regeerakkoord’.
Andere reacties vanuit kinderopvang op regeerakkoord

Ook zet ze grote vraagtekens bij de uitvoering van de directe financiering. ‘Die plannen waren er eerder, maar zijn toen niet doorgegaan.’

WOMEN Inc., FNV en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) melden in een gezamenlijke verklaring dat ze blij zijn met de bijna gratis kinderopvang, maar benoemen wel acht kritieke succesfactoren. Dit zijn volgens de drie organisaties voorwaarden voor een succesvolle hervorming, waaraan de politiek de coalitievoorstellen kan toetsen en waarmee de ministeries de uitvoering van de kinderopvang simpeler en succesvoller kunnen maken. ‘Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld en op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet.’

Kitty Jong (vicevoorzitter FNV): ‘Het nieuwe stelsel voor kinderopvang moet eenvoudig, toegankelijk en gratis zijn. Het stelsel moet ook inzetten op een ‘brede dagvoorziening’ voor schoolgaande kinderen. Uiteraard moet er geïnvesteerd worden in een zorgvuldige invoering zodat de kwaliteit behouden blijft en de sector aantrekkelijker wordt om in te werken. Het gebruik van kinderopvang moet vrijwillig blijven voor ouders. Tot slot is een betere aansluiting op de verlofregelingen een must.’