BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Als eerste in de kinderopvang: Keurmerk Zeker-OnLine voor Flexkids

Flexkids is vanaf vandaag trotse bezitter van het keurmerk Zeker-OnLine. Flexkids is hiermee de eerste applicatie voor kinderopvang die het keurmerk ontvangt. Flexkids onderkent hiermee het grote belang van veiligheid en privacy van online applicaties.
Als eerste in de kinderopvang: Keurmerk Zeker-OnLine voor Flexkids

Veiligheid en privacy van online diensten zijn ‘hygiëne-factoren’, basisvoorwaarden om onlinediensten te mogen aanbieden. Flexkids legt hierover nu jaarlijks verantwoording af aan het keurmerk. Als een organisatie werkt met data die betrekking hebben op kinderen, dan wil je dat veiligheid en privacy goed zijn geregeld. Het keurmerk geeft afnemers van de applicatie deze zekerheid.

 

Vertrouwen

Vertrouwen is een kernwaarde in relaties, dus ook tussen online-gebruikers en aanbieders. Gebruikers willen niets liever dan hun softwareleverancier vertrouwen. Maar wanneer is een online-dienst veilig en betrouwbaar? Waar kun je dat aan zien? Op basis van een duidelijk openbaar normenkader en externe onafhankelijke controle op het naleven van dit normenkader, stelt het keurmerk Zeker-OnLine de betrouwbaarheid vast alvorens het keurmerk uit te reiken.

Het normenkader bevat ruim 200 normen waarop de applicatie wordt gecontroleerd. Het is  met name gericht op het voldoen aan de privacywetgeving, beveiliging, beschikbaarheid van de applicatie en continuïteit. Voor Flexkids zijn daarnaast ook specifieke normen opgesteld, zoals de juistheid en volledigheid van de facturatie-gegevens die aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Dit is een belangrijke basis voor de berekening van de toeslagen voor ouders.

‘Organisaties als Flexkids onderkennen het grote belang van veiligheid en privacy van online diensten. Gebruikers gaan er makkelijk vanuit dat het wel goed zal zijn, maar daar schuilt juist het gevaar in’, vertelt Bert Tuinsma, bestuursvoorzitter van de stichting Zeker-OnLine.

 

Zorgvuldig

Bij een applicatie als Flexkids is het bijzondere dat de data van kinderen en ouders worden opgeslagen, maar dat deze kinderen of de ouders zelf niet de gebruikers of de klanten zijn. Door het keurmerk is het nu ook voor de ouders duidelijk dat Flexkids voldoet aan de normen voor veiligheid en dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Flexkids besteedt veel aandacht aan beveiliging en we vinden dat gebruikers moeten kunnen vaststellen dat een applicatie aan bepaalde normen voldoet. Goed beveiligde software is van cruciaal belang.

Martin Vollaard, manager klantcontact bij Flexkids en verantwoordelijke voor het project Zeker-OnLine, geeft aan dat naast betrouwbaarheid van de processen in de software, ook de digitale veiligheid van de persoonsgegevens belangrijk is voor kinderopvangorganisaties en ouders. ‘Om dit te realiseren moeten al onze processen kloppen en functioneren. Dit wordt jaarlijks getoetst. Het keurmerk Zeker-OnLine is een breed normenkader dat verder gaat dan alleen informatiebeveiliging en we zijn er dan trots op dat Flexkids het keurmerk in ontvangst heeft mogen nemen.’