Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

700 scholen geven leerlingen nog geen gratis maaltijd

Bij 1 op de 3 Nederlandse scholen groeit een aanzienlijk deel van de leerlingen op in een gezin met een laag inkomen. Leerlingen op deze scholen hebben recht op een gratis maaltijd op school of thuis. Het gaat om 2700 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna een jaar na de start maken 2000 scholen gebruik van het schoolmaaltijdenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. De organisaties roepen de overige scholen op zich alsnog aan te melden.
700 scholen geven leerlingen nog geen gratis maaltijd

 

Scholen komen in aanmerking voor het schoolmaaltijdenprogramma als minstens 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een relatief laag inkomen. Leerlingen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat de koelkast goed is gevuld, krijgen dan een maaltijd op school of het

Rode Kruis biedt ondersteuning in de vorm van een boodschappenkaart. In 2024 is hiervoor 166 miljoen euro beschikbaar.

Ruim twee derde van de scholen kiest voor het organiseren van eten en drinken op school. Zij zorgen voor ontbijt, lunch of fruit voor hun leerlingen. Sommige scholen plaatsen ook een (koel)kast waar leerlingen en hun ouders producten uit kunnen pakken. ‘Onderzoek laat zien dat kinderen zich beter kunnen concentreren en actiever meedoen met de lessen’, vertelt Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds.

Wel zijn volgens hem de zorgen bij scholen en ouders groot over de continuïteit van het programma. ‘We roepen de Tweede Kamer dan ook op om voor de zomer een uitspraak te doen over de voortgang van het schoolmaaltijdenprogramma na 2024. Dat biedt scholen duidelijkheid en is goed voor de kinderen, want op een lege maag kan je niet leren.’