Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

50.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang

De komende vijf jaar zijn er 32.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang. Dat blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! Deze organisatie van sociale partners heeft de ontwikkelingen en trends in Nederland en het effect op de kinderopvangbranche verkend. Conclusie: vooruitkijkend naar 2031 zijn 50.000 nieuwe medewerkers nodig.
50.000 extra medewerkers nodig in kinderopvang


Uit de prognose van Kinderopvang werkt! blijkt dat er de komende vijf jaar 9000 extra medewerkers nodig zijn door een toename van het aantal baby’s en 23.000 door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord. En van 2028 tot eind 2031 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een groei van het aantal nieuwgeboren kinderen. Ook van die groep zullen ouders vaker kiezen voor kinderopvang, omdat kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis wordt.
 

In 2020 haalde 4850 leerlingen een diploma pedagogisch medewerker 3 of 4. In 2022 worden dat er 5500. Het grootste deel gaat binnen een jaar na het behalen van het diploma werken in zorg en welzijn (beroepsopleidende leerweg (bol) 84 procent, beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 93 procent). Een klein deel studeert verder of gaat werken in een andere sector, bijvoorbeeld in het onderwijs. De instroom vanuit het hbo naar de kinderopvang is kleiner. Van de 133.000 gediplomeerden met een nieuwe kwalificatie pedagogiek of social work, zijn er 8300 werkzaam in kinderopvang.
 

Positief is dat er meer studenten worden opgeleid voor kinderopvang, vooral met een mbo-opleiding niveau 4. Maar volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is het aantal studenten met een mbo-opleiding niveau 3 helaas afgenomen, ondanks dat de kans op werk erg groot is. Tot slot laat de verkenning zien dat alleen inzetten op het meer opleiden van werknemers door werkgevers onvoldoende effect heeft.