Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

10e Jaarcongres Het Jonge Kind | Het blije kind!

Het gaat goed met de meeste kinderen, maar opgroeien en ontwikkelen doe je met vallen en opstaan – en daar leer je ook van. Natuurlijk maken we ons wel zorgen over sommige kinderen.
10e Jaarcongres Het Jonge Kind | Het blije kind!
De 10e editie van het Jaarcongres Leve het Jonge Kind vindt plaats op 5 november 2024 in het Spant! in Bussum.
 
Het blije kind

Twee remedies lijken daarvoor belangrijk: positieve gedragsondersteuning en interdisciplinair samenwerken. Deze thema’s staan dan ook centraal op dit congres. Daarbij wordt steeds meer verwacht van de basisvoorzieningen: de kinderopvang en de school. 

Veel verschillende partijen werken aan de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar: de jeugd: de jeugdarts, pedagogisch medewerkers, beleidsadviseurs, leraren, specialisten en welzijnsprofessionals. Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich snel kunnen ontwikkelen in deze leeftijd. Je kunt je verbazen en verbluft staan over wat ze vandaag doen. Maar er zijn soms ook zorgen over de jonge kinderen. Soms heb je hulp en expertise nodig voor een goede ontwikkeling van het kind dat dan ook binnen handbereik.

BBMP-abonnees krijgen €30 korting op de deelnameprijs.
Voorwaarde bij abonneekorting is opgave van uw abonneenummer, dit hebben wij nodig om uw korting te verifiëren. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift. 
 
Ga voor meer informatie naar de pagina van de website www.hetjongekind.nl.
Aanmelden? Dat kan hier!