BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Redactie

De redactie van het tijdschrift Kindcentrum BBMP is te bereiken middels het contactformulier.

Organisatie

De hoofd/eindredactie van Kindcentrum BBMP is in handen van Wilma Schepers, uitgever is SWP, Paul Roosenstein. Voor de vulling van het blad werkt BBMP samen met freelance journalisten, fotografen en schrijvers uit het veld. Het streven is een betrokken team van freelancers/mensen uit het veld samen te stellen die samen voor continuteit en kwaliteit zorgen. Het team van BBMP wordt ondersteund door:

Redactieraad

BBMP heeft een redactieraad die vier maal per jaar bijeenkomt voor het doen van suggesties, bespreken van actuele ontwikkelingen en monitoring van het blad.

Deelnemers aan de redactieraad zijn (profiel): beslissers in bestuur, beleid en management in de kinderopvang en/of adviseurs op dit vlak. Gevraagd: open en kritische houding, betrokkenheid bij de kinderopvang als sector, integriteit, vermogen boven eigen belang uit te denken en discussieren, discretie.

De redactieraad wordt voorgezeten door de hoofdredacteur, functioneert op zelf te bepalen wijze en overlegt een maal per jaar op gestructureerde wijze met de uitgever over de uitgave van het blad. Ook de vaste freelancers hebben zitting in de redactieraad.

Deelnemers:

 • Tonny van den Berg (Tempre),
 • Theo Blom (adviseur JSO), 
 • Martin Bosma (directeur-bestuurder Eigen Wijzer), 
 • Yde Dragstra (KomKids),
 • Wim van Ogtrop (directeur 2Samen), 
 • Janneke Plantenga (hoogleraar, Universiteit Utrecht), 
 • Dirk-Peter van ’t Sant (directeur Quandrant),
 • Cor Schuurman (directeur TintelTuin), 
 • Christien Van Wijk,
 • Petra van der Wilt (directeur-bestuurder SKOO).

 

Adviescollege

Het BBMP-Adviescollege is een multi-disciplinair orgaan, met experts die vrijmoedig BBMP adviseren.

Prof.dr. Paul Verweel, USBO directeur Onderwijs, tevens vakdecaan en lid van het bestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) Universiteit Utrecht, hoogleraar bestuur- en organisatiewetenschap.

Prof.dr. Paul M. Leseman, hoogleraar orthopedagogiek op het gebied van leerproblemen aan de Universiteit Utrecht.

Dr. Robert Verburg, is associate professor of Organizational Behaviour at the University of Technology in Delft en Lector HRM bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Vaste medewerkers/columnisten

 • Aart verschuur - journalist
 • Ed Buitenhek, Buitenhek Consultancy - column
 • Marianne van Duuren, DZmaatschap - recensies
 • Maria Jongsma, Vyvoj - recensies
 • Clarine de Leve, Vyvoj - recensies
 • Corona Koek, Kekz - column
 • Gerdi Meyknecht & Anki van Duin, Pedagogisch Pact - Column

 

Uitgever

BBMP wordt uitgegeven door Paul Roosenstein, SWP Amsterdam

Hoofdredacteur
Hoofdredactie ligt in handen van Wilma Schepers | Schepers Tekst.