BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

Privacy

Niets nieuws onder de zon. Al in de eed van Hippocrates staat dat degene die de eed aflegt de informatie die hem is toevertrouwd, geheim zal houden. Toch duurde het tot eind van de negentiende eeuw eer het woord privacy voor het eerst gebruikt werd. Deze kennis komt uit Wikipedia, een bron van informatie waar ik een behoorlijk groot vertrouwen in heb. Behoorlijk groot, niet oneindig groot. Je weet het tegenwoordig maar nooit...
Opmerkelijk is dat de opkomst van het pleidooi voor privacy opkomt tegen de achtergrond van de industriële revolutie, de tijd dat er voor het eerst op grote schaal anonieme gemeenschappen ontstaan: arbeiders die van heinde en ver naar de stad trokken, met achterlating van hun vertrouwde sociale omgeving waar iedereen elkaar en de spelregels van het samenleven kende. Kennelijk heeft privacy iets met anonimiteit te maken. Of liever: in een anonieme wereld wil de mens anoniem blijven. In een gemeenschap waar iedereen iedereen kent, kent iedereen ook de gedeelde mores. Als je de grenzen overschrijdt, word je vanzelf tot de orde geroepen. In een anonieme wereld werkt de sociale kracht niet. Dat is precies wat de anonimiteit van het internet zo mores-loos maakt: wie maakt me wat?
Je weet niet wat een anonieme onverlaat met de dorpsinformatie doet. Het lijkt onschuldig als anderen kunnen weten waar je woont, hoeveel kinderen je hebt, waar je de kost mee verdient en wie je ouders zijn. Sterker: dat soort dorpsinformatie maakt een dorpsgemeenschap tot een gemeenschap.
Als kinderopvang en onderwijs voelen we ons graag een dorp. De realiteit is dat we het niet (meer) zijn. Onderwijs en kinderopvang zijn onderdeel van een grote geanonimiseerde wereld. Een wereld waarin een anonieme dorpsgek schade kan aanrichten waar een dorp geen bescherming tegen kan bieden. Dat schept verplichtingen.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

 

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Thema:

DIGITAAL

'Digitaal' is in de kinderopvang een breed begrip. Software, administratiepakketten, planningen, ze horen bij de gewone bedrijfsvoering. Maar digitaal heeft ook z'n pedagogische invalshoeken, zoals bij digitale leesboeken voor peuters. En dan komt er ook nog nieuwe privacywetgeving op ons af, waar de kinderopvang 'iets' mee moet. Voor al deze onderwerpen vindt u inspiratie in deze BBMP.

Inspiratie kunt u ook halen uit het artikel over de kleur van Zwarte Piet. Hoewel de herfst nog nauwelijks is begonnen, zijn veel kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen al volop bezig met voorbereidingen op Sinterklaas. Wat is de kleur van Piet? Het is een vraag die tegenwoordig altijd boven deze voorbereidingen hangt. We nemen u mee in hoe u aan alle discussies een eind kunt maken.

Privacy first
Er moet in de kinderopvang nog heel wat gebeuren om te voldoen aan de strenge eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018. De tijd dringt. Maar de beide brancheorganisaties in de kinderopvang maken zich niet heel druk.
door Wilma Schepers

De ict-omgeving van Korein
Kinderopvangorganisatie Korein heeft alle administratieve processen en de communicatie met ouders in één ict-omgeving geplaatst. Vanuit deze omgeving wordt informatie aan de verschillende doelgroepen beschikbaar gesteld, afhankelijk van functionaliteit en behoefte. Dat vergt wel veel aandacht voor privacy-aspecten.
door Aart Verschuur

Tweejarige schermzombies?
Zijn digitale middelen ook geschikt voor tweejarigen? Bij stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) is onderzocht óf en op welke manier tweejarigen overweg kunnen met de tabletversie van Samenslimspellen..
door Marieke Boelhouwer, Marijn van Dijk en Mireille Aarts

Hoe kom ik efficiënt af van Zwarte Piet?
In Utrecht hebben kinderopvang, peuterspeelzalen en een deel van het basisonderwijs definitief afscheid genomen van het zwart van Piet. Zonder veel ophef. Dit is gebeurd via speciale dialoogavonden, waar medewerkers met elkaar in gesprek gingen over Zwarte Piet. Een handleiding.
door Aart Verschuur

Digitale verteltechnieken
Tablets spelen een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven van jonge kinderen. Jeanet Bus toont aan hoe digitale middelen kunnen worden ingezet bij activiteiten van peuters, zoals het luisteren naar verhaaltjes.
door Jeanet Bus
 

RUBRIEKEN...

De directeur > Corona Koek: Digitaal bloed
NVTK/VTOI > Lida Schepers: Fusie NVTK en VTOI is impuls voor professioneel toezicht
Boeken > Clarine de Leve: Over kinderboek 'Hoe Piet kleur kreeg'
Forum > Sharon Gesthuizen: Oproep aan het nieuwe kabinet
Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: De PACT-meter als praktisch zelfevaluatie-instrument
Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.