BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kindcentrum BBMP | Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in kindcentra

In dit nummer:

Partners

In 2010 maakt de Onderwijsraad in haar advies Ouders als partners een onderscheid tussen ouders als dragers van wettelijke rechten en plichten, als pedagogisch partner en als lid van de gemeenschap met ouders. Een herkenbaar onderscheid. Hoe voor de hand liggend ook, het onderscheid verhelderde mijn denken. Het bracht orde in de lichte chaos die ontstaat in mijn hoofd als ik merk dat ik warm word vanbinnen als ik mooie verhalen hoor over hoe betrokken ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen zijn bij de ontwikkeling van kinderen. De chaos neemt toe als ik hoor dat er gebakkelei is over bijvoorbeeld de prijs van kinderopvang of de vrijwillige ouderbijdrage aan school. De chaos neemt nog meer toe als ik verhalen hoor over ouders die ‘hun verhaal komen halen’. De chaos stijgt ten top als ik hoor vertellen dat sommige kinderen regelmatig zonder ontbijtje in de klas zitten. Hmmm… ouderbetrokkenheid. In mijn herinnering is dat een ongedefinieerd samengaan van samen zorgen voor kinderen, samen plezier hebben in hun ontwikkeling en samen verantwoordelijkheid dragen voor organisatie en beleid. Maar ik ben dan ook gepokt en gemazeld in 1980 in een Amsterdamse crèche parentale avant la lettre (zie pag. 22). Ik moet zeggen dat mijn verwarring ook veroorzaakt wordt door een organisatie als BOink, die ouders vooral benadert in hun rol als drager van wettelijk rechten en plichten. Ik raak in de war als ik hoor dat het hogere doel van ouderbetrokkenheid het verhogen van het leerrendement is dat ouders geen tijd hebben om iets vrijwillgs te doen in de kinderopvang of op school. Allom verwarring dus. In deze BBMP neem ik u mee in de zoektocht naar de uitweg.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

THEMA:

Ouderbetrokkenheid

Nadenken over de manier waarop je ouders kunt betrekken bij het werk met de kinderen in de kinderopvang of in het onderwijs, gebeurt al sinds het ontstaan van scholen en de inrichting van het eerste kinderdagverblijf. Vanzelfsprekend! Hoe die betrokkenheid vorm krijgt, verandert met de tijd. Nu kinderopvang en onderwijs steeds meer samenwerken, wordt het tijd om de vraag te stellen: wat doen we met de ouders? Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Annegreet van Dijk, SKA en Annelies Kassenberg, Hanze Hogeschool Groningen.

Ouderbetrokkenheid in kinderopvang en onderwijs 
De ouder als klant of als pedagogisch partner? Wilma Schepers

Het positieve effect van ouderbetrokkenheid in het onderwijs 
Een interview met Adri Menheere, Hoge School van Amsterdam.

Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie
Een interview met Hilde Kalthoff, Nederlands Jeugdintsituut.

Actief Ouderschap: samen het verschil maken voor dít kind
Een interview met David Kranenberg, Actief Ouderschap.

Werken met ouders in een stedelijke omgeving
De grote stad met haar superdiverse bevolkingssamenstelling, maakt het samenwerken nog minder vanzelfsprekend. Het is aan de school of kinderopvangorganisatie om de brug naar ouders te slaan. Een interview met Ron Oostdam, Hogeschool van Amsterdam. Aart Verschuur

EN VERDER...

De Rekenmeester > Ed Buitenhek: De marge op maatwerk...
Boeken > Clarine de Leve: Samenwerken met ouders van jonge kinderen in de vve.
NVTK > Lida Schepers: Het Nieuwe Toezicht
Oberon> Marleen Kieft & Michiel van der Grinten: Samenwerking in beeld
De directeur > Corona Koek: Controverse in het spelen-lerendebat
Wetenschap > Saskia van Schaik, Paul Leseman en Annemiek Veen: De resultaten van het pre-COOL onderzoek
Pact Column > Astrid Ottenheym: Samen! Met ouders, kinderen en leerkrachten
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service