BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

Een maatschappelijke functie

Kinderopvang heeft een maatschappelijke functie. Dat wil zoveel zeggen als de som van de opvangfunctie (arbeidsparticipatie, dienstverlening aan ouders), de opvoedfunctie (ondersteunen van kinderen in hun emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke ontwikkeling), en nog iets...
Dat 'nog iets' is wat lastiger te benoemen, maar is er wel. Het is het iets dat maakt dat sommige mensen in en rond de kinderopvang net iets harder lopen dan andere. Of ze ook eerder aankomen, is nog een open vraag, maar dat terzijde. Dat 'iets' heeft te maken met - ik waag een poging - gemeenschapszin, sociale inclusie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, democratisering. Als je wilt benoemen wat 'gelovigen' motiveert, kom je altijd terecht in wat wolliger termen. Dat die termen wollig zijn, betekent overigens niet dat ze niks te betekenen hebben. Dit is een wat wollige inleiding op een niet zo wollige vraag: hoe krijgen de mensen die rondom opgroeiende kinderen staan (ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ondersteunende professionals, inhoudsdeskundigen, beleidsmakers, bestuurders) het voor elkaar om samen een omgeving vorm te geven waar kinderen gedijen en kinderen en hun ouders zich ingebed weten? Dat is geen sinecure in de huidige (beleids)werkelijkheid van kinderopvang, onderwijs en zorg.
In deze BBMP willen we aandacht besteden aan hoe bevlogen mensen in een stad (Utrecht) met vallen en opstaan harder proberen te hollen dan de werkelijkheid.
Op deze plek wil ik u tot slot verwijzen naar de blog van Pauline Slot, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zonder wollig te worden, beschrijft Pauline de maatschappelijke functie van kinderopvang in de stad Gent. Lees hier de blog.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

 

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Thema:

HET UTRECHTSE VERHAAL

Utrecht is op het gebied van kinderopvang de meest versnipperde stad van Nederland. Maar liefst zestig kinderopvangorganisaties zijn er actief. Dat maakt het voor de gemeente niet makkelijker om beleid voor het jonge kind te ontwikkelen. Met gastredacteur Ans van Hoof (ex-directeur van kinderopvang Ludens) nemen we in deze BBMP de Utrechtse situatie onder de loep.
In Utrecht is alle voorschoolse educatie tot nu toe uitbesteed aan peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs Utrecht. De Utrechtse kinderopvang voelt zich buitengesloten en wil meer worden betrokken bij het kindbeleid van de gemeente.
In andere artikelen aandacht voor ikc-vorming en de Utrechtse Educatieve Agenda. En een groot succes zijn in de domstad de 'lerende netwerken' voor professionals in onderwijs en opvang, maar hoe blijvend zijn deze? Daarnaast uitgebreid aandacht voor kinderopvang in achterstandswijk Overvecht.


Harmonisatie in Utrecht
Zes Utrechtse kinderopvangorganisaties vragen met een position paper aandacht van de gemeente Utrecht. Zij klagen over een ongelijk speelveld. Alle vve-subsidies gaan naar peuterspeelzaalorganisatie Spelenderwijs, maar de Utrechtse kinderopvang ziet liever een kindvolgend budget.
door Aart Verschuur

Ikc-vorming
Brede scholen kwamen in Utrecht slecht van de grond. De ervaring leerde dat 'naast elkaar' in de loop van de tijd gewoon 'naast elkaar' bleef. Dit heeft alle betrokken partijen tot het inzicht gebracht dat de ontwikkeling van ikc's van onderaf moet gebeuren.
door Wilma Schepers

Werken in een achterstandswijk
Kinderdagverblijf Hummeltje in het Utrechtse Overvecht viert dit jaar haar 40ste verjaardag. Hummeltje heeft de wijk zien vollopen met achterstandskinderen en wil graag meer betekenen voor ze. Maar als kinderdagverblijf besta je alleen voor werkende tweeverdieners en die zijn er in Overvecht niet veel.
door Aart Verschuur

Lerende netwerken
Een nieuwe vorm van leren, waarin collectief leren centraal staat naast bestaande individuele vormen van professionalisering. In Utrecht leren pedagogische medewerkers en leerkrachten permanent samen met en van elkaar.
door Anke van Keulen

Succesvol samenwerken met jeugdhulp
Ouders in Den Haag zijn blij met de samenwerking tussen jeugdhulp en kinderopvang, waarmee kinderen met problemen binnen de reguliere kinderopvang worden ondersteund. De gemeente Den Haag is ook positief en streeft naar een aanbod van 'passende kinderopvang'.
door Melle Dotinga

Coachen in de kinderopvang
Vanaf 2019 moet elke kinderopvangorganisatie vanuit de wet IKK verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Zij moeten pedagogisch medewerkers 'coachen on the job'. Hoe je dit als organisatie aanpakt, kan erg verschillen.
door Wilmie Colbers

RUBRIEKEN...

De directeur > Corona Koek: Alleen in harmonie kun je komen tot geslaagde harmonisatie
De Rekenmeester > Ed Buitenhek: WWR-advies mosterd na de maaltijd
bdKO > Lida Schepers: Boardroom dynamics. Over het spel van macht en invloed.
Boeken > Maria Jongsma: Zes manieren om af te kicken als je verslaafd bent aan organiseren
Kindermishandeling > Josine Holdorp en Su'en Verweij-Kwok: Interview met Jessie Thevenet, beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort
Wetenschap > Roxanna Camfferman: Over effectieve opvoedingsinterventies bij kinderen met overgewicht
Pact Column > Ankie Duin en Gerdi Meyknecht: Terugkijken op drie jaar PACT. En vooruit kijken, met een nieuwe toolkit
Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.