BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

Kindcentra 2030

‘De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.’ Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020. Het is een uitspraak om ‘mee te nemen’ in het stemhokje bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties zijn krachtig genoeg om op eigen houtje de samenwerking te kunnen inrichten, maar de inbedding in het gemeentebeleid is van wezenlijke betekenis. Kinderen hebben belang bij de samenwerking van álle partijen die zich bezighouden met hun ontwikkeling. De gemeente kan haar rol oppakken door visie te ontwikkelen en uit te dragen, de regie te nemen en de initiatieven praktisch te ondersteunen. Het einddoel van Kindcentra 2020 zal in 2020 niet bereikt zijn, maar er zullen wel enorme stappen gezet zijn, niet in de laatste plaats omdat de beweging inmiddels zo breed gedragen wordt. Begin februari stuurde Kindcentra 2020 nog een brief aan minister Slob met daarin een hartstochtelijk pleidooi voor kansengelijkheid voor álle peuters (zie berichten op kindcentra2020.nl). Kansengelijkheid, daar gaat het toch om. In deze BBMP leest u waarom Peter van Lieshout het zo belangrijk vindt dat kinderen gelijke kansen krijgen. Hij pleit voor gepersonaliseerd leren waar de kindcentra ook aan kunnen bijdragen. Peter van Lieshout schat de ontwikkelingen positief in, ook na de ‘gemiste kans’ van het kabinet. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd en tegen de tijd dat het 2030 is...

Wilma Schepers | hoofdredacteur

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Zeker voor kleinere KDV-organisaties is bijscholing van medewerkers lastig omdat daarmee direct een bezettingsprobleem optreedt. De opleiding deBabyspecialist van Kinderopvangschool/Logavak is én IKK-gecertificeerd én start nu ook met een zaterdagopleiding.
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.

Thema deze editie van BBMP:

DE KRACHT VAN HET KINDCENTRUM

'Sinds de start in 2014 heeft de beweging Kindcentra 2020 – niet zonder discussie – vaste voet aan de grond gekregen. Het Regeerakkoord is teleurstellend ‘blanco’ als het om de kindcentra gaat. Reden om de blik te richten op de gemeenten: gaan zij het stokje oppakken? BBMP ontwikkelde samen met gastredacteuren Gijs van Rozendaal en Maaike Vaes van Kindcentra 2020 dit themanummer. Voor uw inspiratie!

 

Integrale kindcentra in 2018, en daarna...,
Na teleurstelling over het regeerakkoord heeft de ikc-beweging zich snel herpakt. De ontwikkelingen voor het samenbrengen van onderwijs en kinderopvang (en jeugdzorg) gaan in hoog tempo door.
door Aart Verschuur

Gepersonaliseerd leren heeft de toekomst
Peter van Lieshout vertelt in welke context we het begrip gepersonaliseerd leren moeten plaatsen als we nadenken over de gezamenlijke inrichting van onderwijs en kinderopvang. 
door Wilma Schepers

Een kindcentrum vraagt om netwerkleiderschap
Het kindcentrum vraagt een leiderschap dat het leideerschap van de oude onderwijsdirecteur of kinderopvangmanager overstijgt.
door Wilma Schepers

De rol van gemeenten bij preventie in het Sociaal Domein
Integrale en inclusieve kindcentra zijn een goed middel om het preventief werken vorm te geven. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan de ontwikkeling van kindcentra?
door Gerdi Meyknecht

Ondernemend in onderwijs
Interview met Jan Timmers, bestuursvoorzitter van SIGNUM
door Onno Hoorn

Forum
Angelique Sterken:
Gepersonaliseerd leren hóórt bij het ikc

Pact Column
Anki Duin en Gerdi Meyknecht
Leerkracht van de toekomst

EN VERDER...

De rekenmeester> Ed Buitenhek: De de-regelneven van de kinderopvang
De directeur > Corona Koek: De lokale lobby; een korte cursus
bdKO > Lida Schepers: Ook gemeenten willen de ontwikkeling van kinderen faciliteren
Werkveld > Jolanda van Manen: Vroegsignalering kindermishandeling
Boeken > Maria Jongsma: Échte winst
Werkveld >Dyantha van Rooij: Kinderopvang Mundo opent integraal kindcentrum voor 0 tot 100 jaar
Forum > Josette Hoex: De missing link in IKK: de horizontale 0-jarigengroep
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden