BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

Professionaliseren in teamverband

Er is één element dat in elk artikel over professionalisering in deze BBMP terugkomt: het team. Wonderlijk, of misschien ook wel helemaal niet. Voor mij was de eyeopener - en dat is toch alweer een jaar of zes, zeven geleden - dat hoogleraar Paul Leseman in een praatje op een seminar vertelde dat hij in een onderzoek gevonden had dat de mate waarin er aandacht, tijd en ruimte is voor teamleren (samen reflecteren op het pedagogisch handelen in de groep), samenhangt met de pedagogische kwaliteit op de groep.
Eyeopener? Het was meer een déjà vu. Waar deed me dat aan denken? Na even associëren wist ik het weer: de vanzelfsprekendheid van het geregelde teamoverleg in kinderopvang en peuterspeelzalen in de jaren '90 van de vorige eeuw. Helemaal weggerationaliseerd. Nu lijkt het teamoverleg in de pleidooien voor professionalisering van het werken met jonge kinderen via de wetenschap weer zijn intrede te doen. Ik ben blij!
Nu is het teamleren vandaag de dag niet meer hetzelfde als 25 jaar geleden. Er is veel meer kennis over de dynamiek in teams, over methodieken om nieuwe kennis over te brengen en te verwerken. Een nieuw element is de betekenis van het team - de groep waar je bij hoort - voor de professionele identiteit. Ook al zo'n intuïtieve vanzelfsprekendheid die 25 jaar geleden gemeengoed was. Ook hier is het weer de wetenschap die dit 'weten' bevestigt.
Een sterk gevoel van professionele identiteit maakt een medewerker sterker in de uitvoering van haar vak, vertelt hoogleraar Manon Ruijters. Het delen van professionele identiteit tilt medewerkers naar een niveautje hoger. Het motiveert kritische reflectie op het eigen handelen. Wat ik daar persoonlijk extra mooi aan vind, is dat een hecht team een sterk gevoel van verbondenheid geeft. Verbondenheid, een term die heel er 2016 is. Van mij mag hij blijven, in 2017 en in de jaren daarna.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

 

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Thema:

PROFESSIONALISERING

Voor een organisatie is het belangrijk steeds zicht te hebben op 'Doen wij de goede dingen' en 'Doen wij ze goed?'. In deze BBMP vindt u een scala aan onderwerpen die te maken hebben met de professionalisering van leidinggevenden in kindcentra. Over professionele identiteit, wetenschappelijk onderzoek op de werkvloer, leiderschap, het belang van monitoring en evaluatie, levenslang leren, framing en het verbinden van zorg aan onderwijs en kinderopvang.
Daarnaast aandacht voor de commotie over de mogelijke herverdeling van middelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden bij peuters en leerlingen. Iedereen is boos op het nu demissionaire kabinet, dat wil bezuinigen op vve-gelden. Terwijl het Centraal Bureau voor de Statistiek juist méér achterstandskinderen heeft gevonden.
En natuurlijk aandacht voor het rapport van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. We spreken met twee leden van de taskforce over hun eigen idealen en visie op de ontwikkeling van werkelijk geïntegreerde kindcentra.

 


Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang
Pauline Schellart (Kober Groep) en Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs) maken deel uit van de taskforce. Zij zijn doeners op het gebied van samenwerking in het kindcentrum.
door Aart Verschuur

Wetenschappers op de werkvloer
Kinderopvang BINK werkt samen met de Universiteit van Utrecht. De wetenschappers krijgen kijk op de pedagogische praktijk en de kinderopvang ziet baat bij de professionalisering van medewerkers. Een artikel over wederzijds enthousiasmeren en inspireren.
door Wilma Schepers

Het belang van professionele identiteit
Manon Ruijters is hoogleraar Leren, ontwikkelen en gedragsverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij weet alles over professionele identiteit en organisatieontwikkeling. Over het veranderend vak van pedagogisch medewerker heeft zij een diepgravend gesprek met Walter Hardenberg.
door Walter Hardenberg

Krachtig leiderschap
Leidinggevenden van kindcentra vertellen over hun ervaringen met het aansturen van een interprofessioneel team. Om drempels te overwinnen is lef en creativiteit nodig.
door Onno Hoorn

Het belang van monitoring en evaluatie
Actuele informatie is onontbeerlijk voor de kinderopvang om serieus te kunnen werken. En serieus te worden genomen.
door Josette Hoex

Herverdeling vve-gelden?
Het CBS vindt opeens twee keer zoveel kinderen met een mogelijke onderwijsachterstand. Moeten de budgetten nu ook verdubbeld? Stakeholders slaan de handen ineen en vinden van wel.
door Aart Verschuur

RUBRIEKEN...

De directeur > Corona Koek: Een leven lang leren en professionaliseren.
De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Onderwijsachterstanden: wat mag het kosten?
Boeken > Marianne van Duuren: Denk niet aan een roze olifant. Onzichtbaar overtuigen met framing.
bdKO > Lida Schepers: Kijk vooruit en benut de kansen!
Wetenschap > Folkert Kuiken en Jill Goeman: Onderzoek naar tweetaligheid in peuterspeelzalen door de Universiteit van Amsterdam.
Pact Column > Ankie Duin en Gerdi Meyknecht: Zorg verbinden aan onderwijs en opvang.
Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.