BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kindcentrum BBMP   Beleid Bestuur Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

In dit nummer:

Partners

De ambities van Kindcentra 2020 zijn hoog. De een juicht ze toe, de ander heeft zo zijn vraagtekens. En er moet wel veel op de schop, om de ambities van Kindcentra 2020 waar te maken, met name als het om financiering gaat. Daar zouden de gemeenten een cruciale rol in moeten spelen. ‘No way’, roepen ze in Leeuwarden. In Enschede maakt het ze niet zoveel uit. Linksom of rechtsom, ze hebben hun eigen strategie om kindcentra te realiseren. De Branchevereniging Maatschappelijke Ondernemers in de Kinderopvang ziet het liefst dat gemeenten de pot met geld beheren en ook dat de gemeenten de toetreding tot de markt reguleren. De Brancheorganisatie Kinderopvang toont zich bezorgd over het gelijke speelveld en vraagt aandacht voor de kwetsbare positie van kinderopvangondernemers. ‘En waar heb dat nu allemaal voor nodig?’, vraagt Ed Buitenhek zich af. Hij zet vraagtekens bij het onderbuikgevoel dat een integraal kindcentrum een zege zou zijn in het leven van jonge ouders en hun kinderen. Zelfs de SER bezondigt zich aan redeneren op basis van dit soort gevoelens, betoogt Ed, in plaats van serieuze antwoorden te zoeken op serieuze onderzoeksvragen. Maar misschien is een mooi en inventief gebouwd en ingericht kindcentrum wel goed voor je marktpositie?, vraagt Walter Hardenberg zich af. Walter schrijft zijn betoog om de standalone kinderopvang een steuntje in de rug te geven, maar een ondernemende onderwijsdirecteur kan ook zijn voordeel doen. Al met al is de race nog lang niet gelopen. Zoveel maakt het gesprek van Yde Dragstra met zijn onderwijscollega’s Peter Jonkers en Annet Dries wel duidelijk. Kortom: een BBMP met veel stof tot nadenken.

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Thema:

HUISVESTINGSVRAAGSTUKKEN

Een kindcentrum vraagt niet alleen om de afstemming van het pedagogisch doen en laten, het vraagt ook om gezamenlijk te stapelen stenen, gezamenlijk in te richten ruimtes en gezamenlijke investeringen. Met creativiteit kun je heel veel van de praktische problemen oplossen die je tegenkomt bij de bouw van een kindcentrum. Om het kindcentrum echt van de grond te krijgen, moet er aan de voorwaardelijke kant nog wel wat veranderen. Een thema dat verkend werd met gastredacteuren Ed Hoekstra, Bureau Akta, en Marco van Zandwijk, Ruimte-OK.

Huisvestingsvraagstukken voor het kindcentrum
De gemeente als spelverdeler door Wilma Schepers

De race is nog niet gelopen..
Een collegiaal gesprek over de kwetsbare positie van de kinderopvang door Wilma Schepers

Een schooldirecteur als kinderopvangondernemer
Integraal kindcentrum De Kubus in Druten, Wilma Schepers

Vanuit een visie tot een gebouw
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een gelijk speelveld
Brancheorganisatie Kinderopvang

Ruimte-Ok: Een investeringsfonds voor kindcentra
Een kindcentrum financieren, dat is nog niet zo eenvoudig, Martin van Osch

De merkwaarde van huisvesting
Een andere blik op huisvesting van kinderopvang: Branding door Walter Hardenberg

EN VERDER...

De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Het ikc: zoek het probleem bij de oplossing…
De directeur > Corona Koek: De schouders onder onze verzorgingsstaat!
Boeken > Maria Jongsma: Inspiratie voor samen werken en samen bouwen
bdKO > Lida Schepers: Intervisie, onmisbaar voor goed leiderschap
Forum > Marianne van Duuren: Het kindbeeld als kompas
Wetenschap > Martine Broekhuizen: Ouders en medewerkers over diversiteit en inclusiviteit in voorschoolse voorzieningen
Pact Column > Emile Eshuis: Kindcentrum de Aventurijn in Middelburg
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service