BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kindcentrum BBMP | Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In dit nummer:

Opnieuw beginnen

Eén opleiding voor professionals die met jonge kinderen werken, op verschillende niveaus: mbo3, mbo4, mbo5, hbo, hbo+ en universitair. Die zal er wel niet van komen. Want als er ergens een scheidslijn is, onoverbrugbaar door de vele wetten en allerlei praktische bezwaren, dan is dat wel de scheidslijn tussen de verschillende beroepsopleidingen.
Jammer, het had zo mooi kunnen wezen Eigenlijk zijn er alleen maar argumenten vóór het opheffen van die scheidslijn ter vinden. Ik althans kan geen tegenargumenten vinden, anders dan de wetten en praktische bezwaren. In deze BBMP vindt u een hele reeks thema-artikelen die de gedachte achter het samengaan van kinderopvang en onderwijs vanuit kennis en wetenschap over de ontwikkeling van jonge kinderen ondersteunen. En dan met een accent op het aanbod voor de nul- tot zesjarigen. Er zijn zoveel argumenten die pleiten voor één doorlopende aanpak voor onze jongste kinderen en voor een speels-lerende didactische benadering van de educatieve opdracht. Het is een mooi doel om naar toe te werken, en een stimulans om er samen - kinderopvang en onderwijs - werk van te maken.
En dan nu dat andere nieuwe begin. De herdefiniëring van de kinderopvang. Team Toekomst van Brancheorganisatie Kinderopvang heeft het mooi bedacht en verdient de oprecht uitgesproken wens dat de BK erin zal slagen de gelederen weer bij elkaar te brengen. Een klein puntje moet me van het hart: als 'ze' afgelopen jaren BBMP hadden gelezen, dan was het toch welhaast onmogelijk om níét te weten dat de discussie publiek-privaat (en niet de vraag of commerciële kinderopvang wel kwaliteit kan leveren, want dat kan ze heus!) ten grondslag ligt aan de spanningen in de sector?

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP

 

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

 

THEMA:
Eén pedagogiek voor kinderopvang & onderwijs

Als kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken, als gelijkwaardige partners in een kindcentrum of als goede buren, dan ligt de vraag voor de hand waar zij elkaar pedagogisch-didactisch ontmoeten. Wat gebeurt er als pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar tegenkomen in de groep of in de klas? Wat hebben zij gemeen? Waar begrijpen zij elkaar? En wanneer niet? Deze vragen legde BBMP voor aan gastredacteuren Diny van der Aalschot en Dorian de Haan. 

Een nieuwe start voor de Brancheorganisatie Kinderopvang 
Team Toekomst heeft de ontwikkelingen rondom de kinderopvang in kaart gebracht en onderzocht de innovatiekracht van de branche.  Aart Verschuur

Een pedagogisch curriculum voor kinderopvang én onderwijs 
Als de tijd rijp is voor een curriculum voor de kinderopvang, waarom zou de tijd dan niet rijp zijn voor een gezamenlijk curriculum voor kinderopvang en onderwijs? Wilma Schepers

Educatief samenwerken in onderwijs & kinderopvang
Hoe kunnen onderwijs en kinderopvang pedagogisch-didactisch samenwerken? Een panel van pabo- en roc-docenten beantwooden de vraag.  Wilma Schepers

Interprofessionele samenwerking binnen kindcentra 
Zijn leerkrachten en pedagogisch medewerkers toegerust op het kindcentrum? Wat hebben zij nodig om toegerust te zijn? Een pilotstudie van de Fontys Hogeschool. Rachel Verheijen-Tiemstra en Anje Ros

Onderwijs aan peuters en kleuters: verspilde moeite? 
Waarom toch die druk om de opvang van peuters en kleuters vorm te geven als onderwijs? Eugénie de Bresser

Een kindcentrum is geweldig, maar wie heeft er wat aan? 
Een oriënterend onderzoek naar wat nu het effect is van het (integraal) kindcentrum, op kinderen, ouders en medewerkers. Maria Jongsma

 

EN VERDER..

De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Een dood paard…
De directeur > Corona Koek: Kansrijk onderwijsbeleid?
BdKO > Lida Schepers: Revenuemanagement: kan de kinderopvang leren van de hotellerie?
Boeken > Maria Jongsma: Inburgeren in het land van de managers
Forum > Gijs van Rozendaal: Kabinet schuift de fundamentele keuzes voor zich uit
WetenschapPauline Slot: Het spanningsveld spelen-leren kán opgelost worden
Pact Column > Paul Nota: Bonus voor iets níét doen
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service