BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Kindcentrum BBMP | Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In dit nummer:

Stip op de horizon

Mariëtte Hamer omschrijft in het interview naar aanleiding van het SER-rapport ‘Gelijk goed van start’ als de stip op de horizon: ‘Een ongedeelde voorziening voor alle kinderen van nul tot vier jaar, ongeacht of hun ouders wel of niet werken. Voorzieningen waar aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen en er voor kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht en ondersteuning is. De focus van deze voorzieningen ligt enerzijds op het spelend leren en anderzijds op de doorgaande ontwikkellijn naar het onderwijs.’ 

Een prachtige stip, lijkt mij. Maar niet iedereen denkt er zo over. Ik hoorde een cynisch commentaar, zo van: ‘Altijd makkelijk zo’n stip op de horizon. Alsof je een hond een worst voorhoudt. Dan gaat hij wel lopen.’ Ik snap dat best, dat commentaar. Maar ik geloof wel in zo’n stip. Nee, niet in een visualisatiegedachte als: fantaseer je een miljoen en je wordt rijk. Onzin. Iets willen bereiken is gewoon hard werken en dan helpt het als je die stip voor je ziet. Het motiveert en geeft je richting. Meestal blijkt dat als je eenmaal bij de stip bent aangekomen, het er net anders uitziet dan je dacht. Toch, als je dan goed kijkt, zie je dat de essentie van je droom nog overeind staat. Om dat te kunnen waarderen heb je het vermogen nodig om de kennis die je onderweg hebt opgedaan, te verwerken in je eindoordeel. Want op weg naar de Stip zul je allerlei hindernissen tegenkomen en daar moet je dan van leren. Bovendien onderneem je zo’n tocht niet alleen en zien je reisgenoten dikwijls een heel andere stip. Het geheim om dan toch zo dicht mogelijk bij je eigen stip in de buurt te komen, is gelegen in je overtuigingskracht. Aan overtuigingskracht win je alleen als je ervaring, kennis en kunde inbrengt.

En dat is hard werken!

Wilma Schepers | hoofdredacteur BBMP 

 

THEMA: Kijk op kindcentra

In deze eerste vernieuwde uitgave van BBMP - Kindcentrum BBMP - draait het om visie op de toekomst. Wat kunnen kinderopvang en onderwijs voor elkaar betekenen? Hoe kunnen ze elkaar vinden?

Waar een wil is, is een weg. De wil is er om alle kinderen kansen te geven door samen een solide doorgaande educatieve lijn te ontwikkelen. Nu samen op weg!


Gelijk goed van start met OnsOnderwijs2032 
De educatieve betekenis van kinderopvang ontmoet steeds meer erkenning. Daartegenover staat dat de opvangfunctie die het onderwijs toch óók heeft, wel wat meer aandacht zou mogen krijgen. Wilma Schepers

Dekker maakt stichten van nieuwe scholen makkelijker
Het ei van Columbus: een kinderopvangorganisatie die zelf een school start. Het voorstel van staatssecretaris Dekker kan een duwtje in de goede richting geven. Aart Verschuur 

Mijn Portret/Looqin als digitaal kindvolgsysteem
De kwaliteit van onderwijs en kinderopvang afmeten aan 'hoe het gaat met de kinderen'. Een logische gedachte, maar nog lang geen staande praktijk. Wilma Schepers 

Kindcentra 2020: spannend maar vol vertrouwen 
Al is het gedachtegoed van Kindcentra 2020 doorgedrongen tot in de hoogste gremia, het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Onno Hoorn

 

BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

 

EN VERDER... 

De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Keuzes maken...
Boeken > Clarine de Leve: Over toekomstgericht onderwijs: de Zaanse Agora
bdKO > Lida Schepers: Van aansturing naar zelfsturing, een verkenning
Dragende werkvloeren in kindcentrum en brede school > Jacques Verheijke: Als het proces van de inhoudelijke ontwikkeling en doorgroei van een kindcentrum of brede school bottum-up verloopt, dan verstevigt dat het draagvlak in de praktijk 
Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Met de focus op het kind is samenwerken logisch
Samen wonen betekent nog niet samen werken > Jos van der Horst: De ambities van een brede school maken samenwerking noodzakelijk. Het helpt om 'samen te wonen' maar dat is niet per se een garantie voor een succesvol partnership.
De directeur > Corona Koek: Hebben we ze wel écht overtuigd?
Dag Lex, tot ziens bij de MOgroep > Lex Staal: 7 onmogelijke keuzes
De brede school als instrument voor buurtparticipatie > Harry Vrins: Een mogelijkheid om 'werkelijke meerwaarde' te geven aan de samenwerking in en rond een brede school is deze als verbindingspunt te zien voor de actieve buurtparticipatie
Wetenschap > Dieuwke Hovinga en Elise Peters: Spel als krachtige leermethode
Signaleringen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service