BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

ArmoeiArmoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Per 1 januari 2019 krijgen ouders voor de dagopvang maximaal 8,02 euro per uur vergoed in plaats van 7,45 euro. In totaal is er 248 miljoen euro per jaar meer uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Ouders met een laag gezinsinkomen krijgen meer terug zodat het loont dat zij aan het werk gaan of blijven. Het verhoogde uurtarief moet de hogere kwaliteitseisen aan de sector bekostigen.
De pedagogische kwaliteit van gastoudersGastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) organiseert op 25 april een themadiscussie rond de vraag: ‘Is kinderopvang wel voor iedereen? Wat doet uw organisatie voor kinderen in armoede? Deze vragen zijn niet alleen voor BMK-leden relevant. Daarom besloten BBMP en BMK samen op te trekken in dit themanummer rond armoede. Mocht u niet mee kunnen denken op 25 april, dan kunt u aan de hand van dit nummer van BBMP wel in uw organisatie het gesprek openen.
IKK en baby-opvang: de bijeenkomstHet was een compacte maar geanimeerde bijeenkomst tijdens het op 29 mei gehouden BBMP-debat waar onder leiding van Bas Levering standpunten werden ingebracht en bediscussieerd over de IKK-eis om ingaande 2019 één competentie pedagogisch medewerker op een groepje van drie baby's te zetten.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst:

 

Kom op voor baby’s! Reactie op de petitieBeste 7000 + ondernemers die hun handtekening zetten onder de petitie ‘Kom op voor kinderopvang’, Zo’n twee jaar geleden bracht ik een bezoek aan het ROC in Leiden. Voor een reportage op De Correspondent sprak ik daar met meisjes van een jaar of 18 die in opleiding waren tot pedagogisch medewerker. De meeste van hen hadden al meerdere stages gelopen. De gesprekken die ik voerde waren levendig; de meiden waren nog lekker onbevangen. En dat gaf een aardig beeld van de praktijk: