BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum

In dit nummer:

Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben.
Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Cadeautip voor pedagogisch medewerkers: KIDDO BabyspecialOp zoek naar een leuk presentje voor uw pedagogisch medewerkers? Geef hen een exemplaar cadeau van de KIDDO special! Zoals ieder jaar verschijnt in november deze speciale editie van vakblad KIDDO. Dit jaar gaat de special over baby's. In de babyspecial zijn de best gelezen artikelen over baby's uit de afgelopen jaren verzameld en gebundeld.
Leve het jonge kind!Op dinsdag 6 november 2018 vindt alweer de zevende editie van jaarcongres Leve het jonge kind plaats. Ook dit jaar heeft Logacom weer een inspirerend programma samengesteld. Ben jij benieuwd naar de actualiteiten rondom het jonge kind, wat er wordt verstaan onder de 'kwaliteit van spel', wat een temperamentvol kind het meest nodig heeft en waarom dansen gelukkig maakt? Schrijf je dan snel in en verzeker je van een plek op dit congres! Meer informatie en inschrijven via www.hetjongekind.nl.
Hoe kleuren kinderopvangorganisaties hun opleidingsbeleid in, wat zijn de vragen en problemen, waar liggen de kansen en wat vraagt de Wet Innovatie & Kwaliteit Kinderopvang/IKK van de organisaties? BBMP vroeg het Pedagogenplatform Kinderopvang/LPK en de beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers/PPINK mee te denken over deze vraag. Een eenduidig antwoord was er niet. De wereld van opleiding, scholing en bijscholing in de kinderopvang blijkt behoorlijk ondoorzichtig. Hoe krijgen wij helderheid?
Per 1 januari 2019 krijgen ouders voor de dagopvang maximaal 8,02 euro per uur vergoed in plaats van 7,45 euro. In totaal is er 248 miljoen euro per jaar meer uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Ouders met een laag gezinsinkomen krijgen meer terug zodat het loont dat zij aan het werk gaan of blijven. Het verhoogde uurtarief moet de hogere kwaliteitseisen aan de sector bekostigen.
De pedagogische kwaliteit van gastoudersGastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
IKK en baby-opvang: de bijeenkomstHet was een compacte maar geanimeerde bijeenkomst tijdens het op 29 mei gehouden BBMP-debat waar onder leiding van Bas Levering standpunten werden ingebracht en bediscussieerd over de IKK-eis om ingaande 2019 één competentie pedagogisch medewerker op een groepje van drie baby's te zetten.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst:

 

Kom op voor baby’s! Reactie op de petitieBeste 7000 + ondernemers die hun handtekening zetten onder de petitie ‘Kom op voor kinderopvang’, Zo’n twee jaar geleden bracht ik een bezoek aan het ROC in Leiden. Voor een reportage op De Correspondent sprak ik daar met meisjes van een jaar of 18 die in opleiding waren tot pedagogisch medewerker. De meeste van hen hadden al meerdere stages gelopen. De gesprekken die ik voerde waren levendig; de meiden waren nog lekker onbevangen. En dat gaf een aardig beeld van de praktijk: